Keith Lowe Metsik Manner. Euroopa parast II maailmasoda

Keith Lowe Metsik Manner. Euroopa parast II maailmasoda

скачать

О чем книга Keith Lowe Metsik Manner. Euroopa parast II maailmasoda. Ta kirjeldab etnilisi puhastusi ja kodusodasid, mis poorasid pea peale tavaliste inimeste elu Laanemerest Vahemereni, ning uue maailmakorra loomist, mis toi vapustatud kontinendile viimaks stabiilsuse. Sojajargseid aastaid kasitlevas labimurdelises uurimuses kirjeldab Keith Lowe kontinenti, kus endiselt maratseb vagivald, kus suured rahvaruhmad pole veel leppinud tosiasjaga, et soda on loppenud. Kuritegevus kasvas taevakorgusse, majandused varisesid kokku ning Euroopa inimesed vaevlesid naljahada piiril. Suuremas osas Euroopast olid institutsioonid, mida peame tanapaeval enesestmoistetavateks – politsei, ajakirjandus, transport, omavalitsused ja riigi valitsus – kas taiesti puudu voi end lootusetult kompromiteerinud. Nagu Lowe naitab, eksisteerisid need teemad kogu Euroopas – nii idas kui ka laanes. Ta on Teise maailmasoja tunnustatud autoriteet, kes esineb sageli televisioonis ja raadios nii Suurbritannias kui ka Ameerika Uhendriikides. Maad olid laastatud, terved linnad maatasa tehtud ja ule 35 miljoni inimese tapetud. Teise maailmasoja jarel vajus Euroopa kaosesse. Ta visandab pildi konflikti paranduseks olnud vaardunud moraalist ja kustutamatust kattemaksuihast. Lowe? Kaheksas keeles originaaldokumentidel, intervjuudel ja teaduskirjandusel pohinev „Metsik manner“ on aken pogusasse kaootilisse perioodi Teise maailmasoja lopu ja kulma soja alguse vahel. sulest on ilmunud kriitikute tunnustuse palvinud teos „Inferno: The Devastation of Hamburg, 1943“. See on antud perioodi ajaloo esimene ulatuslik kasitlus. Keith Lowe on tootanud enam kui kumme aastat ajalooteoste kirjastajana, kuid nuud puhendunud taielikult kirjutamisele ja ajaloouurimisele.

Еще по теме

Гилберт Э. Будильник в шляпной картонке. Колокол смерти

Функе К. Чернильная смерть

Shamieh Cathleen Electronics For Kids For Dummies

1,001 SAT practice questions—at your fingertips Setting your sights on college? Ready to take the SAT? Get...

Книги Издательство АСТ Риторика

Дар речи очень ценен. Мы постоянно пользуемся им в нашей жизни. Порой, от правильного сказанного слова зависит...

Толстой А. Стихотворения. Баллады. Былины

1 комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *